About

Varför Indien?

Indien är idag världens snabbast växande ekonomi och det finns en mycket stark företagsanda och hopp för framtiden. Detta har lett till gott om kompetent och prisvärd arbetskraft med hög arbetsmoral.

Vi har under en period sett en explosiv digitalisering av vårt samhälle, och fler och fler innovativa IT-lösningar tar sig varje dag an marknaden. Detta har lett till att det idag på många håll råder brist på kompetenta utvecklare, inte minst i västvärlden och Sverige.

Indien, med sina 1,2 miljarder invånare, har satsat stort på utbildning inom IT och har idag kommit at bli en av de mest attraktiva marknaderna av kompetent arbetskraft inom just mjukvaruutveckling. Länken mellan svenska innovativa företag och de indiska mänskliga resurserna är således avgörande.


Problemet uppstår i de svårigheter som idag finns för att hitta rätt personer. Necito har under flera år byggt upp ett företag med starka relationer till vad vi anser några av de mest kunniga, serviceinriktade och drivna utvecklare & projektledare i Indien, och nu öppnar vi möjligheten för Svenska företag att dra nytta av detta!