Slide SEO - Sökmotoroptimering Genom strategiskt SEO arbete ser vi till att er hemsida hamnar högt i sökresultaten när potentiella kunder söker efter era produkter & tjänster. På så sätt skapar vi långsiktig lönsamhet med ökad synlighet och relevant trafik. Kontakta oss
1+
EXPONERINGAR
20+
NÖJDA KUNDER
20000+
GENRERERADE KLICK
1000+
KLÄTTRADE PLACERINGAR
Fyll i för en kostnadsfri SEO Analys av er hemsida

Hur används SEO för att synas på sökningar?
SEO innefattar flera olika metoder för att synliggöra hemsidor i sökmotorer baserat på relevanta sökord och termer.
 • Search engine optimization eller sökmotoroptimering är vad SEO står för. Målet är att genom optimering av er hemsida för sökmotorerna förbättra er ranking på era sökord, och på så sätt öka relevant trafik till sidan. Om Google anser att din hemsida är relevant till en sökning, så hamnar din sida högt upp i sökresultaten. Optimeringen ligger i tvärsnittet mellan att skapa nöjda besökare som enkelt och snabbt hittar det de letar efter och att ert värdeerbjudande syns vid första klicket.
 • Hur många gånger har du sökt på något idag? Kontra hur många gånger har du Googla:t något idag? Att Googla är idag synonymt med att ta reda på den information, produkt eller tjänst du söker. För att tränga igenom bruset i sökmotorer idag krävs ett strategiskt arbete som systematiskt och kontinuerligt optimerar er hemsida för att ni ska synas vid sökningar.
Träffsäker SEO baseras på en unik ansats till er hemsida och ett kontinuerligt strategiskt arbete.

Necito optimerar er hemsida i följande fyra steg:

“On-page” analys & optimering

Att optimera för att påverka hemsidans utseende och innehåll kallas On-Page optimering. Er hemsida måste vara enkel att avläsa för att den ska vara synlig för både besökare och sökmotorer. Det som krävs är en optimering av innehållet, strukturen, tekniken och koden för att skapa relevans. Sökmotorerna strävar efter att leverera en relevant sökträff för att driva trafik till relevanta hemsidor. I vårt arbete ingår utöver det mer tekniska arbetet, även att texterna på er hemsida ses över ur ett SEO perspektiv, och optimeras utefter det.

Länkstrategi & länkbygge

SEO arbetet som sker externt och utanför din hemsida kallas för Off-Page. För att nyttja fördelarna med SEO till fullo, krävs en länkstrategi som komplement. Detta innefattar ett uttänkt arbete med länkar till din hemsida. Google använder länkar till din hemsida som referens och genom att flera andra relevanta sidor länkar till din, kan er hemsida ranka ännu högre i sökningar. En stark länkprofil är en förutsättning för att skapa trovärdighet och attrahera rätt besökare till er hemsida.

Sökordsanalys

Processen initieras av att analysera vilka sökord som är mest lämpade och lönsamma att optimera för. Poängen är att finna de sökord och termer som är rätt för er! Detta är sådana begrepp som leder besökarna till det de söker på ett smidigt sätt. Att spendera tid och dedikera engagemang i denna fasen är viktigt då det lägger grunden för sökoptimeringen.

Löpande rapportering och uppföljning

För att påvisa resultat rapporterar vi till er löpande. Den data vi mäter är bland annat er söktrafik och ranking i Googles sökresultat bland annat. Google ger företräde åt hemsidor som uppdateras regelbundet och som behåller relevans i sökningar som görs. Därmed är SEO ett kontinuerligt arbete som behöver modifieras och förbättras med jämna mellanrum över tid. Ständig förbättring bygger på ett systematiserat arbete baserat på uppföljning och rapportering vilket vi förser er med.
Fyll i för en kostnadsfri SEO Analys av er hemsida.

  Vad kostar sökmotoroptimering (SEO)?
  Kostnaden för att arbeta med SEO varierar, och beror på flera faktorer. Vi utvärderar varje kund för sig och skickar en kostnadsfri offert baserat på de förutsättningarna som finns samt den målsättning ni strävar efter.
  • Vi börjar med att utvärdera era utmaningar och nuvarande förutsättningar, samt vilka mål ni som företag har.
  • En undersökning görs för att ta reda på vad som krävs för att nå era mål
  • Du får en kostnadsfri, skräddarsydd SEO plan för din hemsida!